Tuesday, 15 November 2011

Apakah Media dan Teknologi?

Media
 • Media adalah saluran penyampai atau pembawa maklumat antara punca atau sumber dengan penerima yang mewujudkan komunikasi seperti filem, video, gambar foto, risalah, poster dan sebagainya.

Teknologi
 • Teknologi adalah set peralatan, proses, sumber, konsep, sistem, transformasi idea dan cara yang mebantu atau memudah cara dalam kehidupan.
 • Teknologi pendidikan merujuk kepada pemudah cara atau alat yang membantu kepada pembelajaran dan pengajaran
Perbezaan Media dan Teknologi
 • Media bergantung pada perubahan teknologi, manakala teknologi tidak bergantung kepada media tetapi bergantung kepada keupayaan dan kemampuan manusia untuk melakukan transformasi, revolusi, dan inovasi.
Hubungkait Media dan Teknologi
 • Media adalah bergantung kepada teknologi. Media memerlukan teknologi sebagai perantaraan dalam menyampaikan informasi dan menghubungkan komunikasi secara holistik.
Media dan Teknologi dalam Pendidikan
 • Media boleh menjadi sumber rujukan untuk mendapatkan maklumat dengan menggunakan teknologi sama ada langsung atau tidak langsung.

Bagaimana menggunakan tekologi dalam p&p
 • Pengajaran dan Pembelajaran adalah proses yang berterusan yang bersifat menyeluruh samada menggunakan peralatan atau alat bantu mengajar, cara komunikasi,
 • Penggunaan teknologi berubah-ubah mengikut kesesuian dan perkembangan semasa
 • dalam p&p, penggunaan teknologi disesuaikan mengikut topik yang diajar.
 • menjalankan proses p&p dengan menggunaka kemudahan ICT
 • menggunakan ict sebgai abm sepert p.p, projektor
 • menggalakkan pelaajar mencari maklumat menerusi internet.
 • memberi tugasa atau projek yang memerlukan penerokaan internet

Friday, 11 November 2011

Thinking Based Learning

         Assalamualaikum dan salam sejahtera, pembelajaran hari ini adalah pembelajaran berasaskan berfikir.. Kemahiran pembelajaran ini lebih berfokus kepada kemahiran mengelasifikasikan secara deduktif menggunakan 'Taxonamy Bloom'.. 


Langkah untuk menjalankan Pembelajaran berasaskan berfikir:
 1. Berikan soalan atau gambar
 2. Kelaskan ciri karekter soalan atau gambar tersebut (besar, dua tingkat, soalan direct dsb)
 3. Analisis setiap ciri karekter yang dikelaskan
 4. Berdasarkan ciri tersebut, apakah kategori soalan atau gambar berdasarkan taxonomy bloom
 5. Kategorikan ia kedalam kotak yang lebih sistematik

Kemahiran ini sangat penting ketika guru ingin menyediakan soalan peperiksaan.. Dengan kemahiran ini, guru akan lebih peka dengan soalan yang akan dimasukkan kedalam set soalan agar lebih bervariasi dan menyentuh keseluruhan kemahiran aras berfikir..

Selamat Mencuba...

Wednesday, 26 October 2011

Semangat Cuti Depa

KEMAHIRAN  MENUTUP

          Diakhir proses pengajaran dan pembelajaran, guru haruslah menutup sesi pengajaran dengan baik agar pelajaran yang diajar berfokus dan pelajar sedar apa yang mereka telah belajar hari tersebut.. Biasanya kemahiran ini akan dilakukan 10 minit terakhir sebelum tamat masa.. Tujuannya adalah agar proses pengajaran tersebut tidak tergantung.. Selain itu, guru juga boleh membuat penaksiran selepas P&P kepada pelajar..

2 aspek ditekankan dalam kemahiran menutup

1. Aspek kognitif

 • Melihat, menstruktur dan meringkaskan hasil pembelajaran
 • Menaksir kefahaman pelajar
 • Pelajar buat refeksi apa yang mereka perolehi
 • Membuat perkaitan dengan pelajaran akan datang
 • Memberi kerja rumah
2. Aspek Sosial
 • Nilai afektif (Perasaan memcapai kejayaan dan keseronokan pengalaman belajar)
KEMAHIRAN MEMBUAT REFLEKSI

          Refeksi adalah satu elemen dimana didalamnya terdapat gabungan2x sepanjang sesi pengajaran.. Membuat refleksi ini adalah tugas wajib guru.. Melalui refleksi inilah guru akan melihat semula kelemahan semasa mereka belajar dan cuba tambahbaikan untuk pengajaran akan datang

Tujuan kemahiran ini adalah:
 1. Kenal pasti masalah/isu yang mungkin akan dihadapi bagi tujuan penambahbaikan
 2. Mengenal pasti kekuatan yang boleh dimanfaatkan
 3. Merangka tindakan penambahbaikan dari sudut peribadi dan profesionalisme

Saturday, 22 October 2011

18 OKT 2011

KEMAHIRAN MENYOAL

Kemahiran kedua dalam mikro pengajaran ialah kemahiran menyoal.. Kemahiran menyoal juga penting kepada seorang guru agar soalan2x yang ditanya memudahkan pelajar untuk menjawab.. Didalam kemahiran ini juga ada beberapa teknik menyoal soal..

Antara tujuan menyoal adalah:
 • Memulakan inkuiri
 • Memastikan semua pelajar terlibat dengan aktiviti pembelajaran
 • Menarik perhatian dan memupuk rasa ingin tahu pelajar
 • Menggalakkan pelajar bertanya soalan
 • Memberi peluang untuk pelajar berfikir
 • Mengenal pasti dan memperbetulkan miskonsepsi
 • Menaksir kefahaman pelajar

Berikut adalah langkah2x untuk kemahiran menyoal

1. Guru tujukan soalan kepada keseluruhan kelas secara umum
 • Sebelum melontarkan soalan, buat dahulu isyarat untuk menarik perhatian pelajar seperti tepuk tangan, meninggikan sedikit suara dsb
 • Terus lontarkan soalan dengan ayat yang paling ringkas
 • Elakkan bertanya soalan retorik (soalan tidak bermotif, soalan cikgu tanya & cikgu jawab, soalan saja2x cikgu nak tanya)
 • Ajukan soalan dengan cara yang tidak mengancam
2. Memberi masa berfikir yang sesuai berdasarkan aras soalan (wait-time)

 • Guru tidak terlalu bersikap demanding dan mendesak
 • Beri pelajar ruangan untuk mereka memberikan jawapan yang terbaik

3. Beri keutamaan kepada sukarela yang menjawab
 • Jika tiada, pilih seorang pelajar secara rawak untuk menjawab soalan
 • Elakkan pelajar menjawab secara ramai2x
 • Panggil nama pelajar dengan elok untuk jawab soalan
 • Jangan pilih pelajar yang selalu menjawab seolan (beri peluang kepada pelajar lain)
4.  Beri respond kepada jawapan
 • Beri penghargaan kepada yang menjawab soalan sprti guru beritahu bagus, tepuk tangan dsb
 • Jangan adili jawapan pelajar
 • Jika jawapan kurang tepat, tanya pelajar lain untuk bantu
 • Bagi klu atau ringkaskan soalan agar mudah pelajar untuk jawab
 • Kaitkan semua idea pelajar
5. Memberi penekanan atau ringkasan tepat/boleh diterima
 • Nyatakab semula tujuaan atau soalan utama selepas sesi soal jawab
 • Gunakan alat pandang dengar


KEMAHIRAN MENERANG

     Kemahiran menerang pula diperlukan untuk memberi ilmu kepada pelajar.. Kaedah menerang perlu berstrategi dan sistematik agar pelajar dapat ikuti kandungan pelajar tersebut.. Semasa menerang, guru perlu aktif bukan duduk dikerusi hadapan sambil membaca buku teks.. Ia salah satu cara menerang yang kurang baik.. Proses menerang adalah penting untuk pemahaman pelajar.. Jika guru gagal menerang dengan baik, banyak miskonsepsi akan berlaku..
Tujuan menerang;
 • Menyampaikan maklumat dengan cara yang berkesan
 • Membina pengetahuan dan kefahaman pelajar
 • Pelajar dapat mengikut arahan
Jenis Penerangan
 1. Penaakulan
  • Mengunakan proses logik
  • Menstruktur semula konsep atau idea
 2. Intepretatif
  • Menghuraikan maksud sesuatu istilah atau penghayatan
  • Idea, konsep, prinsip atau teori
 3. Diskriptif
  • Menghuraikan proses, struktur dan prosedur
  • Arahan jelas langkah2x menjalankan sesuatu
4 komponen utama dalam menerang

KAEDAH MENCUNGKIL IDEA PELAJAR

MAP CONCEPT

         
 Dalam pelajaran lepas, kami telah belajar 3 cara utama untuk mencungkil idea semasa proses memulakan pengajaran.. Peta Konsep adalah lakaran seperti peta minda yang ditulis diatas sekeping kertas tetapi merangkumi semua konsep2x yang saling berkaitan.. Contoh konsep displacement, time, velocitiy, acceleration, momentum etc.. Proses ini boleh dilakukan diawal sebelum memulakan tajuk baru.. Modus operandinya, minta semua pelajar tutup buku dan keluarkan sekeping kertas.. Guru yang bertindak sebagai fasilitator memberi arahan kepada pelajar mengenai konsep2x yang perlu dibuat oleh pelajar.. Pastikan pelajar diajar dahulu cara membuat peta konsep sebelum memberi tugasan kepada mereka..


Tips untuk membina peta konsep:

 1. Mulai dengan konsep yang paling asas dengan menggunakan kata2x kunci
 2. Bina cabang2x disekeliling konsep asas tadi disambung dengan anak panah kepada konsep2x yang lain
 3. Gunakan bentuk, simbol dan warna yang menarik agar kita mudah untuk ingat
 4. Tulis perkataan yang menunjukkan perkaitan antara konsep2x itu
 5. Buat seperti billboard
          
CARTOON CONCEPT

          Kartun konsep juga merupakan salah satu cara yang berkesan untuk mencungkil idea dan pengetahuan sedia ada pelajar.. Konsep itu ini menggunakan elemen grafik atau gambar ditambah dengan tulisan yang menunjukkan aktiviti yang dilakukan.. Biasanya, kartun konsep ini ditunjukkan melalui gambar2x beberapa orang atau kartun yang sedang berselisihan pendapat satu fenomena sains..

          Guru harus menunjukkan dahulu gambar atau kartun tersebut kepada pelajar dan beri ruang kepada mereka untuk berfikir.. Selepas itu, minta pelajar pilih watak mana dalam lakaran tersebut yang memberitahu pendapat yang betul.. Disitu guru akan dapat menganalisis idea dan pengetahuan sedia ada pelajar..

 

Friday, 21 October 2011

Refleksi Pembelajaran hari Ahad(17 OKT 2011)

Assalamualaikum & Salam Sejahtera

          Memulakan kelas minggu ini, Dr Nurul meminta kami mengisi borang soal selidik mengenai 'Pembelajaran Inkuiri' yang dijalankan pada minggu lepas mengenai tajuk Prinsip Archimedes.. Untuk topik pembelajaran seterusnya adalah mengenai tajuk 'Mikro Pengajaran'. Apa yang saya faham mengenai Mikro Pembelajaran, ia merupakan suatu gabungan kemahiran-kemahiran mengajar yang diperlukan oleh seorang guru untuk mengendalikan sesi pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan.. Setiap kemahiran itu berlaku secara serentak dalam satu sesi P&P.. Jom kita berkenalan dahulu dengan kemahiran Mikro Pengajaran:

Didalam mikro pengajaran, terdapat 9 kemahiran yang utama iaitu;
 1. Memulakan pengajaran (termasuk mencungkil idea)
 2. Menyoal
 3. Menerang
 4. Memperkukuh
 5. Membuat demostrasi
 6. Mengendalikan perbincangan
 7. Mengendalikan kerja amali
 8. Menutup pengajaran
 9. Refleksi
KEMAHIRAN MEMULAKAN PENGAJARAN

          Daripada 9 kemahiran ini, Dr Nurul hanya menyentuh dan memfokuskan satu sahaja daripada 9 kemahiran yang terdapat dalam mikro pembelajaran.. Kemahiran yang pertama ialah kemahiran memulakan pengajaran termasuk mencungkil idea.. Kemahiran ini amat penting untuk langkah persediaan awal pengajaran sebelum masuk kepada silibus pembelajaran.. Tujuannya adalah untuk memastikan pelajar betul-betul bersedia untuk menerima pelajaran baru.. Mencungkil idea pula adalah proses mendapatkan apakah pengetahuan sedia ada yang pelajar tahu dan miskonsepsi dalam kalangan pelajar..

Tujuan memulakan pengajaran adalah;

 • Menarik perhatian pelajar
 • Membantu pelajar bersedia
 • Memperkenalkan objektif pembelajaran
 • Membina aliran pemikiran
 • Mengetahui pengetahuan sedia ada dan miskonsepsi pelajar


Untuk mencungkil idea, terdapat beberapa cara untuk menjalankan tugasan ini:
 • Soal jawab keseluruhan kelas
 • Perbincangan kumpulan
 • Demonstrasi guru
 • Kuiz pendek atau praujian
 • Ramal-Perhati-Terang (Predict-Observe-Explain, POE)
 • Peta konsep (Concept map)
 • Kartun konsep (Concept Cartoon)
 • Peristiwa bercanggah (Discrepant event)
        
          Aktiviti terakhir P&P hari ini, Dr Nurul meminta kami berada didalam group untuk berbincang., Kemudiannya, seorang wakil kumpulan perlu kehadapan untuk mendemostrasikan kemahiran memulakan pengajaran didalam bilik darjah.. Rahmat telah menjadi wakil harapan kumpulan kami sambil dibantu oleh Kok Keng Hon.. Tahniah kepada Rahmat dan Kok kerana berjaya melaksanakan tugas dengan baik..

Sunday, 9 October 2011

Seminar "Malaysia & Nuklear: Relevenkah Tenaga Nuklear di Malaysia?"     Akhirnya, detik yang di nanti-nantikan telah tiba.. Setelah melalui meting demi meting, perancangan demi perancangan, masalah demi masalah, akhirnya berlangsung jua Seminar "Malaysia & Nuklear : Adakah Tenaga Nuklear Releven di Malaysia?".. Program setengah hari ini merupakan salah satu tugasan yang perlu dilakukan oleh kumpulan besar kelas Pengajaran, Teknologi & Penaksiran (KPD 3016).. Seminar ini dirasmikan oleh wakil kepada Timb. Naib Canselor Penyelidikan & Inovasi UPSI iaitu Dr Oon dan turut diserikan dengan kehardiran  pegawai daripada Institut Teknologi Nuklear Malaysia (MINT) mengenai penjelasan kerevelan Tenaga Nuklear di Malaysia berdasarkan kajian yang telah dijalankan selama hampir 10 tahun.. 

Alhamdulillah, seminar itu berjalan dengan jayanya walaupun terdapat beberapa masalah berlaku.. Banyak perancangan lari kerana kesilapan teknikal termasuk dengan Karenah birokrasi semasa merancang seminar ini.. Oleh itu, kemahiran kepemimpinan perlu ada dalam diri setiap Mahasiswa/wi.. Bila disekolah kelak, tidak perlu lagi terkial-kial mencari tempat bergantung apabila diminta untuk menguruskan organisasi atau program.. Refleksi yang saya perolehi daripada tugasan ini, ia banyak memberi ilmu tentang kepemimpinan.. Selain itu, satu ilmu yang amat berharga saya perolehi adalah 'how to be a good leader'.. Saya sangat2x berterima kasih kepada Dr. Nurul yang banyak membantu dan memberi tunjuk ajar kepada kami.. Minggu depan, mungkin Dr Nurul akan memberi respon mengenai seminar itu.. 

Kita jumpa minggu depan....

Wednesday, 5 October 2011

Perang Nuklear!!!

Assalamualaikum & Salam Sejahtera.

Semboyan perang sudah berbunyi.. Nuklear menjadi subjek utama.. Pasti banyak kerosakan & kemusnahan akan berlaku... Tidaaaakkkkkk......

Erm, lebih2x pulak.. Sebenarnya pada hari Ahad (2/10/11), kumpulan kelas kami telah mengadakan debat terbuka antara penyokong dan penentang tenaga nuklear digunakan di Malaysia.. Tajuk yang diperdebatkan adalah "Malaysia & Nuklear : Relevenkah Tenaga Nuklear di Malaysia?".. Saya merupakan salah seorang pendebat di sebelah kerajaan bersama Cik Ain Jamil yang petah berkata.. Manakala Hanafi yang tegas dengan pendiriannya bersatu dengan Cik Hafizah dimeja pembangkang..

Sebelum perdebatan bermula, degupan jantung menjadi laju (mungkin nervous kot).. Namun, apabila memulakan bicara, keyakinan semakin bertambah menyorot ayat demi ayat demi menghujahkan Tenaga Nuklear sangat releven digunakan di Malaysia.. Adat dalam debat, suasana panas sudah pasti timbul sehingga ada audiens yang bangun menyangkal fakta2x yang dikatakan oleh pendebat..

Walauapapun, saya telah mendapat satu pengalaman yang menakjubkan pada hari ini.. Terima kasih kepada semua kawan2x yang membantu memberi dan berkongsi idea bagi mempertahankan hujah2x kami.. Diakhir kelas, ternyata masih ramai bersetuju bahawa nuklear releven digunakan di Negara kita walaupun ada audien yang menukar pendirian mereka.. Dr Nurul turut memberi komen tentang persembahan kami.. Menurut beliau, pihak kerajaan kurang fakta untuk menyakinkan audien.. Bagi saya, perkara itu biasa kerana berada dipihak yang menyokong sudah pasti lebih berat tanggungjawabnya berbanding berada di kerusi pembangkang..

Lupakan bab debat.. Esok kami ada tugasan yang lebih besar iaitu Seminar Malaysia & Nuklear : Relevenkah Tenaga Nuklear di Malaysia.. Jemput semua datang yer...

Tuesday, 27 September 2011

Hari Khamis Kelas Ganti

          Diakhir kelas Pengajaran, Teknologi & Penaksiran hari Isnin lalu, senyuman terukir apabila Dr. Nurul umumkan kelas hari Selasa dibatalkan. Namun ia tidak berpanjangan apabila kelas akan digantikan hari khamis. Maka tibalah hari khamis yang sepatutnya jadual saya free. Tapi apakah tanggungjawab sebagai seorang penuntut ilmu harus dilaksanakan. Pagi tu, saya sampai ke kelas lambat 10 minit. Selepas ketuk pintu, semua mata perhatikan saya (rasa malu pun ada). Dr Nurul terus suruh saya ambil tempat duduk.

Pembelajaran hari ini berkenaan Unit 2 : Model Instruksi. Apa yang saya faham, model intruksi adalah satu struktur atau susunan yang memudahkan model pengajaran. 


Contoh model Instruksi

Pendapat saya, model Instruksi seperti Rancangan Pengajaran Harian yang dilakukan oleh guru di sekolah. Sistem ini sangat baik dilaksanakan kerana ia mampu memberi kefahaman yang betul kepada pelajar. Tetapi, keadaan di sekolah banyak kekangan untuk dijalankan sistem ini. Silibus yang banyak dan perlu dihabiskan banyak merencatkan perjalanan sistem ini. 

Sunday, 25 September 2011

India use Thorium (Th) as fuel rod

India's experimenting using Thorium (Th) as fuel rod instead of Uranium (U) 
Look link below 

http://www.youtube.com/watch?v=Nl5DiTPw3dk

Minggu ketiga - Persoalan Inkuiri Utama & teknik Advance Organizer

Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera

Dalam pembelajaran minggu ini, saya mempelajari persoalan inkuiri utama sistem 'Advance Organizer' yang dikenali dengan akronim 'KWHL'.. KWHL adalah satu sistem pantauan pembelajaran yang ditanya berdasarkan persoalan inkuari.. Didalamnya terdapat beberapa item soalan yang diletakkan didalam beberapa item yang perlu diisi oleh pelajar sebelum pengajaran dan selepas pembelajaran berlaku..


Jom kita berkenalan dengan teknik Advance Organiza;
Inilah yang dinamakan teknik advance organize.. Teknik ini adalah salah satu alternatif model pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep2x..


          Kemudiannya, Dr Nurul meminta kami buat perbincangan dalam kumpulan seramai 6 orang untuk menjelaskan apakah maksud dan bagaimana konsep itu berkait antara satu sama lain.
Persoalan Inkuiri yang ditanya:
1. Pendidikan
2. Instruksi
3. Pengajaran
4. Teknologi
5. Penaksiran
6. Pembelajaran Inkuari adalah suatu sifat dalam diri seseorang yang ingin tahu tentang sesuatu. Kok telah dilantik sebagai ketua, Hafiz menjadi pembentang  dan saya sebagai pencatat. Setelah berbincang, kami sepakat menyatakan hubungkait persoalan inkuiri tadi di analogi sebagai pokok;


1. Pendidikan sebagai keseluruhan pokok bagi mencerminkan suatu proses yang lengkap
2. Pengajaran adalah sebagai akar yang menunjangi pendidikan. Jika tiada pengajaran, masakan berlaku pendidikan
3. Teknologi sebagai batang pokok
4. Dahannya dianalogikan sebagai instruksi
5. Pembelajaran sebagai daun
6. Dan penaksiran adalah buah


          Dr Nurul memberi komen sedikit mengenai persembahan idea kumpulan saya. Dia menyatakan penaksiran lebih sesuai di analogikan sabagai daunnya dan pembelajaran sebagai buah kerana orang menilai pokok itu cantik pada daunnya manakala hasilnya adalah pembelajaran yang berkesan ibarat buah tadi. Saya bersependapat dengan Dr. Nurul, tapi kami juga ada hujah untuk mempertahankan kepada kami letak daun sebagai pembelajaran dan buah sebagai penaksiran.


          Selepas sesi pembentangan, ada sesi soal jawab. Yang menjadi banyak persoalan adalah pada item pengajaran. Ada kumpulan yang kata pengajaran itu berlaku secara sehala dan dua hala. Pengajaran boleh berlaku hanya berpusat kepada guru yang dianggap sebagai manusia sahaja (kami tidak setuju!). Setiap kumpulan mengeluarkan idea masing2x dan kami mendapat resolusi bahawa pengajaran ini boleh berlaku berpusat kepada guru. Tetapi guru itu tidak semestinya manusia dan berilmu yang tinggi. Jika apa yang disampaikan bermanfaat, dia boleh dianggap guru.


Sekian terima kasih
to be continue...

Aktiviti minggu pertama kumpulan saya

Pada 13/09/2011, kumpulan kami telah membahagikan tugas kepada semua ahli kumoulan kepada beberapa bahagian iaitu -
(a)Introduction to Nuclear Power Plant
(b)Radioactive substance
(c)production of nuclear energy 
(d)its uses
(e)proper handling of radioactive substances
(f)safety measures of nuclear power plant
(g)nuclear disaster 


Selain itu, kumpulan kami juga memilih menjadi "Kerajaan" dalam seminar yang akan datang ini.
Pda hari Rabu 14/09/2011, semua ahli kumpulan telah sekali lagi berkumpul pada pukul 9.00pm di foyer blok 3,
KHAR untuk menyambung perbincangan kami. Hasil daripada perbincangan tersebut, kami akan menyediakan
"Questionnaire" bagi topik tugasan kami yang pertama dari segi perspektif:
(a)politik
(b)ekonomi
(c)rakyat
(d)persekitaran dan sosial
kumpulan kami juga bercadang untuk melawat Agensi Nuklear Malaysia dan menjalankan beberapa temu bual dengan pakar-pakar nuklear.
to be continue

Monday, 12 September 2011

Selasa (24 May 2011)

Assalamu'alaikum w.b.t dan salam sejahtera


Hari ini selesai sesi pembelajaran kelas kedua minggu pertama subjek pengajaran, teknologi  & penaksiran dibawah kendalian Dr Nurul, banyak perkara baru yang saya tahu dan pelajari.. Pada awal pembelajaran, Dr Nurul menjelaskan tentang apakah itu definasi penaksiran..


Penaksiran ialah proses mengumpulkan dan menafsirkan maklumat tentang pelajari untuk membuat keputusan-keputusan yang dapat meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. Melalui perspektif guru, penaksiran boleh dilakukan dengan beberapa cara iaitu;
 •      Memberi tugasan
 •      Menyoal pelajar
 •      Membuat temubual
 •      dsb
sumber-http://www.cfkeep.org/html/snapshot.php?id=59929781183535


Pelajaran yang kedua hari, Dr Nurul menyuruh kami membuat blog setiap seorang, wikispaces setiap satu kumpulan kecil dan satu seminar separuh hari untuk Projek Base Learning(PBL). Pertama kali buka wikispaces memang memeningkan kami. Untuk kumpulan kami, tugas menjadi administrator untuk wikispaces dipegang oleh Kok.


Blog ialah website peribadi yang memungkinkan para pembuatnya menampilkan berbagai jenis isi pada web dengan mudah seperti karya yang ditulis, kumpula link internet, dokumen2x, gambar ataupun multimedia. Sumber-http://adhiani.wordpress.com/2008/01/10/pengertian-dan-fungsi-blog/


Jadi, inilah sedikit sebanyak yang boleh saya kongsikan kepada semua.. Insya Allah, ada masa kita berkongsi lagi..

Nuclear Energy

PRODUCTION

Changes can occur in the structure of the nuclei of atom. These changes are called nuclear reactions. Energy created in a nuclear reaction is called nuclear power or atomic energy. Energy us produced naturally and in man made operations under human control.


 • Naturally: Some nuclear energy is produced naturally. For example, the Sun and other stars make hear and light by nuclear reactions
 • Man-made: Machines called nuclear reactors, parts of nuclear power plants, provide electricity for many cities. Man-made nuclear reactions also occur in the explosion of atomic and hydrogen bombs.

Nuclear energy produced in two different ways, in one, large nuclei are split to release energy. In the other method, small nuclei are combined to release energy.

ADVANTAGES OF NUCLEAR ENERGY

 • Nuclear Power Plants could still produce electricity after coal and oil become scarce
 • Small source of nuclear fuel can supply energy at long time
 • Nuclear power is green energy production
DISADVANTAGES OF NUCLEAR ENERGY
 • If nuclear power plant explode, the emission of radiation very harmful to human and give very long side effect
 • To build nuclear power plant very expensive
 • Malaysia do not have specialist to handle nuclear power plant
 • The reactor also need a very safe distance from the people live

Question

Content

1. How
     - Life and energy like two element depends to each other.. Without enery, life cannot be survive.. How long it can survive? it depend on the type of living things.. Some of them like human can survive by create an alternative way to produce the energy..

2.
     - The source of energy day for day become decreasing.. This will give many bad effect to people.. The price of energy increasing without limit and the competition to become main energy produser down.. The strong military country will start the the exploration to find new source of energy..

3. Nuclear Energy is a energy come from radioactive substance such as uranium, plutonium etc. Nowadays, non-renewable energy  such as petroleum and natural gas is a main source uses many country to produce energy. So, nuclear energy is an ideal energy source to use now because it source can produce energy for the long time..The use of nuclear energy in Malaysia nowadays not suitable yet. But, the research we can do it right now.. Now, Malaysia not suitable to use nuclear energy because Malaysia do not have a speacialist to handle it.. Before use nuclear energy, the safety precaution very important because nuclear disaster very dangerous

Altitutes