Sunday, 25 September 2011

Aktiviti minggu pertama kumpulan saya

Pada 13/09/2011, kumpulan kami telah membahagikan tugas kepada semua ahli kumoulan kepada beberapa bahagian iaitu -
(a)Introduction to Nuclear Power Plant
(b)Radioactive substance
(c)production of nuclear energy 
(d)its uses
(e)proper handling of radioactive substances
(f)safety measures of nuclear power plant
(g)nuclear disaster 


Selain itu, kumpulan kami juga memilih menjadi "Kerajaan" dalam seminar yang akan datang ini.
Pda hari Rabu 14/09/2011, semua ahli kumpulan telah sekali lagi berkumpul pada pukul 9.00pm di foyer blok 3,
KHAR untuk menyambung perbincangan kami. Hasil daripada perbincangan tersebut, kami akan menyediakan
"Questionnaire" bagi topik tugasan kami yang pertama dari segi perspektif:
(a)politik
(b)ekonomi
(c)rakyat
(d)persekitaran dan sosial
kumpulan kami juga bercadang untuk melawat Agensi Nuklear Malaysia dan menjalankan beberapa temu bual dengan pakar-pakar nuklear.
to be continue

No comments:

Post a Comment