Tuesday, 15 November 2011

Apakah Media dan Teknologi?

Media
 • Media adalah saluran penyampai atau pembawa maklumat antara punca atau sumber dengan penerima yang mewujudkan komunikasi seperti filem, video, gambar foto, risalah, poster dan sebagainya.

Teknologi
 • Teknologi adalah set peralatan, proses, sumber, konsep, sistem, transformasi idea dan cara yang mebantu atau memudah cara dalam kehidupan.
 • Teknologi pendidikan merujuk kepada pemudah cara atau alat yang membantu kepada pembelajaran dan pengajaran
Perbezaan Media dan Teknologi
 • Media bergantung pada perubahan teknologi, manakala teknologi tidak bergantung kepada media tetapi bergantung kepada keupayaan dan kemampuan manusia untuk melakukan transformasi, revolusi, dan inovasi.
Hubungkait Media dan Teknologi
 • Media adalah bergantung kepada teknologi. Media memerlukan teknologi sebagai perantaraan dalam menyampaikan informasi dan menghubungkan komunikasi secara holistik.
Media dan Teknologi dalam Pendidikan
 • Media boleh menjadi sumber rujukan untuk mendapatkan maklumat dengan menggunakan teknologi sama ada langsung atau tidak langsung.

Bagaimana menggunakan tekologi dalam p&p
 • Pengajaran dan Pembelajaran adalah proses yang berterusan yang bersifat menyeluruh samada menggunakan peralatan atau alat bantu mengajar, cara komunikasi,
 • Penggunaan teknologi berubah-ubah mengikut kesesuian dan perkembangan semasa
 • dalam p&p, penggunaan teknologi disesuaikan mengikut topik yang diajar.
 • menjalankan proses p&p dengan menggunaka kemudahan ICT
 • menggunakan ict sebgai abm sepert p.p, projektor
 • menggalakkan pelaajar mencari maklumat menerusi internet.
 • memberi tugasa atau projek yang memerlukan penerokaan internet

No comments:

Post a Comment