Tuesday, 15 November 2011

Apakah Media dan Teknologi?

Media
 • Media adalah saluran penyampai atau pembawa maklumat antara punca atau sumber dengan penerima yang mewujudkan komunikasi seperti filem, video, gambar foto, risalah, poster dan sebagainya.

Teknologi
 • Teknologi adalah set peralatan, proses, sumber, konsep, sistem, transformasi idea dan cara yang mebantu atau memudah cara dalam kehidupan.
 • Teknologi pendidikan merujuk kepada pemudah cara atau alat yang membantu kepada pembelajaran dan pengajaran
Perbezaan Media dan Teknologi
 • Media bergantung pada perubahan teknologi, manakala teknologi tidak bergantung kepada media tetapi bergantung kepada keupayaan dan kemampuan manusia untuk melakukan transformasi, revolusi, dan inovasi.
Hubungkait Media dan Teknologi
 • Media adalah bergantung kepada teknologi. Media memerlukan teknologi sebagai perantaraan dalam menyampaikan informasi dan menghubungkan komunikasi secara holistik.
Media dan Teknologi dalam Pendidikan
 • Media boleh menjadi sumber rujukan untuk mendapatkan maklumat dengan menggunakan teknologi sama ada langsung atau tidak langsung.

Bagaimana menggunakan tekologi dalam p&p
 • Pengajaran dan Pembelajaran adalah proses yang berterusan yang bersifat menyeluruh samada menggunakan peralatan atau alat bantu mengajar, cara komunikasi,
 • Penggunaan teknologi berubah-ubah mengikut kesesuian dan perkembangan semasa
 • dalam p&p, penggunaan teknologi disesuaikan mengikut topik yang diajar.
 • menjalankan proses p&p dengan menggunaka kemudahan ICT
 • menggunakan ict sebgai abm sepert p.p, projektor
 • menggalakkan pelaajar mencari maklumat menerusi internet.
 • memberi tugasa atau projek yang memerlukan penerokaan internet

Friday, 11 November 2011

Thinking Based Learning

         Assalamualaikum dan salam sejahtera, pembelajaran hari ini adalah pembelajaran berasaskan berfikir.. Kemahiran pembelajaran ini lebih berfokus kepada kemahiran mengelasifikasikan secara deduktif menggunakan 'Taxonamy Bloom'.. 


Langkah untuk menjalankan Pembelajaran berasaskan berfikir:
 1. Berikan soalan atau gambar
 2. Kelaskan ciri karekter soalan atau gambar tersebut (besar, dua tingkat, soalan direct dsb)
 3. Analisis setiap ciri karekter yang dikelaskan
 4. Berdasarkan ciri tersebut, apakah kategori soalan atau gambar berdasarkan taxonomy bloom
 5. Kategorikan ia kedalam kotak yang lebih sistematik

Kemahiran ini sangat penting ketika guru ingin menyediakan soalan peperiksaan.. Dengan kemahiran ini, guru akan lebih peka dengan soalan yang akan dimasukkan kedalam set soalan agar lebih bervariasi dan menyentuh keseluruhan kemahiran aras berfikir..

Selamat Mencuba...